4. ročník interpretační soutěže Pardubické dechy 2018
Soutěžním festival ve hře na dechové nástroje,
který ve školním roce 2018/2019 organizuje Konzervatoř Pardubice se Sdružením přátel konzervatoře v Pardubicích se záštitou Komorní filharmonie Pardubice.

Pardubické dechy 2018 se konají ve dnech 27. – 29. října 2018
v budově Konzervatoře Pardubice, Sukova třída 1260, Pardubice.


Pardubické dechy 2018 jsou vypsány pro studenty konzervatoří a hudebních gymnázií České republiky v těchto oborech:
Dechové nástroje žesťové, tj.:
hra na lesní roh, trubku, trombon, tubu 

 
 
 
Dotazy směřujte na:

Mgr. Alois Mech
místopředseda organizačního výboru
zástupce ředitele KP
tel.: 604 564 436


Mgr. Jaromír Hönig
ředitel soutěže a předseda organizačního výboru
vedoucí dechového oddělení KP
tel.: 723 706 880

Podřízené stránky (1): Soutěžní řád PD2018