8. ročník interpretační soutěže Pardubické dechy 2022
Soutěžní festival ve hře na dechové nástroje,
který ve školním roce 2022/2023 organizuje Konzervatoř Pardubice se Sdružením přátel konzervatoře v Pardubicích, z.s. se záštitou Komorní filharmonie Pardubice.
Soutěž se koná pod záštitou Josefa Kozla, člena Rady Pardubického kraje za oblast školství a za finanční spolupráce Pardubického kraje.

Pardubické dechy 2022 se konají ve dnech 21. až 23. října 2022
v budově Konzervatoře Pardubice, Sukova třída 1260, Pardubice.

Koncert vítězů bude 3. listopadu 2022, v 19:00 hodin v Sukově síni, Konzervatoř Pardubice.

Pardubické dechy 2022 jsou vypsány pro studenty konzervatoří a hudebních gymnázií České republiky v těchto oborech:
Dechové nástroje žesťové, tj.:
hra na lesní roh, trubku, trombon a tubu. 

 
 
 
Dotazy směřujte na:

Mgr. Alois Mech
místopředseda organizačního výboru
zástupce ředitele KP
tel.: 604 564 436


Mgr. Jaromír Hönig
ředitel soutěže a předseda organizačního výboru
vedoucí dechového oddělení KP
tel.: 723 706 880