5. ročník interpretační soutěže Pardubické dechy 2019
Soutěžním festival ve hře na dechové nástroje,
který ve školním roce 2019/2020 organizuje Konzervatoř Pardubice se Sdružením přátel konzervatoře v Pardubicích se záštitou Komorní filharmonie Pardubice.

Pardubické dechy 2019 se konají ve dnech 26. až 28. října 2019
v budově Konzervatoře Pardubice, Sukova třída 1260, Pardubice.

Koncert vítězů bude 19. listopadu 2019, v 19:00 hodin v Hudebním sále Radnice (v jednání).

Pardubické dechy 2019 jsou vypsány pro studenty konzervatoří a hudebních gymnázií České republiky v těchto oborech:
Dechové nástroje dřevěné, tj.:
hra na flétnu, hoboj, klarinet, saxofon a fagot 

 
 
 
Dotazy směřujte na:

Mgr. Alois Mech
místopředseda organizačního výboru
zástupce ředitele KP
tel.: 604 564 436


Mgr. Jaromír Hönig
ředitel soutěže a předseda organizačního výboru
vedoucí dechového oddělení KP
tel.: 723 706 880