7. ročník interpretační soutěže Pardubické dechy 2021
Soutěžním festival ve hře na dechové nástroje,
který ve školním roce 2020/2021 organizuje Konzervatoř Pardubice se Sdružením přátel konzervatoře v Pardubicích se záštitou Komorní filharmonie Pardubice.

Pardubické dechy 2021 se konají ve dnech 22. až 24. října 2021
v budově Konzervatoře Pardubice, Sukova třída 1260, Pardubice.

Koncert vítězů bude v listopadu (v jednání) 2021, v 19:30 hodin v Sukově síni, Konzervatoř Pardubice.

Pardubické dechy 2021 jsou vypsány pro studenty konzervatoří a hudebních gymnázií České republiky v těchto oborech:
Dechové nástroje, tj.:
hra na flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, fagot, lesní roh, trubku, trombon a tubu. 

 
 
 
Dotazy směřujte na:

Mgr. Alois Mech
místopředseda organizačního výboru
zástupce ředitele KP
tel.: 604 564 436


Mgr. Jaromír Hönig
ředitel soutěže a předseda organizačního výboru
vedoucí dechového oddělení KP
tel.: 723 706 880