2020 - VI. ročník

6. ROČNÍK PARDUBICKÝCH DECHŮ JE Z DŮVODŮ HYGIENICKÉ SITUACE (COVID19) ZRUŠEN.
Všechny uhrazené poplatky budou vráceny.


6. ročník interpretační soutěže Pardubické dechy 2020
Soutěžním festival ve hře na dechové nástroje,
který ve školním roce 2020/2021 organizuje Konzervatoř Pardubice se Sdružením přátel konzervatoře v Pardubicích se záštitou Komorní filharmonie Pardubice.

Pardubické dechy 2020 se konají ve dnech 24. až 25. října 2020
v budově Konzervatoře Pardubice, Sukova třída 1260, Pardubice.

Koncert vítězů bude 3. listopadu 2020, v 19:30 hodin v Sukově síni, Konzervatoř Pardubice.

Pardubické dechy 2020 jsou vypsány pro studenty konzervatoří a hudebních gymnázií České republiky v těchto oborech:
Dechové nástroje žesťové, tj.:
hra na lesní roh, trubku, trombon a tubu. 

 
 
 

Dotazy směřujte na:

Mgr. Alois Mech
místopředseda organizačního výboru
zástupce ředitele KP
tel.: 604 564 436


Mgr. Jaromír Hönig
ředitel soutěže a předseda organizačního výboru
vedoucí dechového oddělení KP
tel.: 723 706 880