2021 - VII. ročník


7. ročník interpretační soutěže Pardubické dechy 2021
Soutěžní festival ve hře na dechové nástroje,
který ve školním roce 2021/2022 organizuje Konzervatoř Pardubice se Sdružením přátel konzervatoře v Pardubicích se záštitou Komorní filharmonie Pardubice.
Soutěž se koná pod záštitou Josefa Kozla, člena Rady Pardubického kraje za oblast školství a za finanční spolupráce Pardubického kraje.

Pardubické dechy 2021 se konají ve dnech 22. až 24. října 2021
v budově Konzervatoře Pardubice, Sukova třída 1260, Pardubice.

Koncert vítězů bude 4. listopadu 2021, v 19:00 hodin v Sukově síni, Konzervatoř Pardubice.

Pardubické dechy 2021 jsou vypsány pro studenty konzervatoří a hudebních gymnázií České republiky v těchto oborech:
Dechové nástroje, tj.:
hra na flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, fagot, lesní roh, trubku, trombon a tubu. 

 
 
 

Dotazy směřujte na:

Mgr. Alois Mech
místopředseda organizačního výboru
zástupce ředitele KP
tel.: 604 564 436


Mgr. Jaromír Hönig
ředitel soutěže a předseda organizačního výboru
vedoucí dechového oddělení KP
tel.: 723 706 880

ą
Alois Mech,
28. 6. 2022 4:12
Ċ
Alois Mech,
28. 6. 2022 4:12
Ċ
Alois Mech,
28. 6. 2022 4:12
Ċ
Alois Mech,
28. 6. 2022 4:11
Ċ
Alois Mech,
28. 6. 2022 4:11