4. ročník interpretační soutěže Pardubické dechy 2018
Soutěžním festival ve hře na dechové nástroje,
který ve školním roce 2018/2019 organizuje Konzervatoř Pardubice se Sdružením přátel konzervatoře v Pardubicích se záštitou Komorní filharmonie Pardubice.

Pardubické dechy 2018 se konají ve dnech 29. a 30. října 2018
v budově Konzervatoře Pardubice, Sukova třída 1260, Pardubice.

Koncert vítězů 13. listopadu 2018, v 19:30 hodin, Sukova síň, Konzervatoř Pardubice


Pardubické dechy 2018 jsou vypsány pro studenty konzervatoří a hudebních gymnázií České republiky v těchto oborech:
Dechové nástroje žesťové, tj.:
hra na lesní roh, trubku, trombon, tubu 

 
 
 
Dotazy směřujte na:

Mgr. Alois Mech
místopředseda organizačního výboru
zástupce ředitele KP
tel.: 604 564 436


Mgr. Jaromír Hönig
ředitel soutěže a předseda organizačního výboru
vedoucí dechového oddělení KP
tel.: 723 706 880