10. ročník interpretační soutěže Pardubické dechy 2024

Soutěžní festival ve hře na dechové nástroje,

který ve školním roce 2023/2024 organizuje Konzervatoř Pardubice, se Sdružením přátel konzervatoře v Pardubicích, z.s., se záštitou Komorní filharmonie Pardubice.

Soutěž se koná za podpory Města Pardubice a za finanční spolupráce Pardubického kraje.

Pardubické dechy 2024 se konají ve dnech 18. a 20. října 2024

v budově Konzervatoře Pardubice, Sukova třída 1260, Pardubice (Malý sál, Sukova síň).

Koncert vítězů bude 22. října 2024, v 19:00 hodin v Sukově síni, Konzervatoř Pardubice.

Pardubické dechy 2024 jsou vypsány pro studenty konzervatoří a hudebních gymnázií České republiky v těchto oborech:

Dřevěné dechové nástroje, tj.: hra na lesní roh, trubku, trombon a tubu

Dotazy směřujte na:

Mgr. Alois Mech

místopředseda organizačního výboru

zástupce ředitele Konzervatoře Pardubice

tel.: 604 564 436

alois.mech@konzervatorpardubice.eu

Mgr. Jaromír Hönig

ředitel soutěže a předseda organizačního výboru

dlouholetý vedoucí dechového oddělení KP

tel.: 723 706 880

jaromir.honig@konzervatorpardubice.eu