PD2015 - místnosti na rozehrání

Přidělení tříd jednotlivým školám

Všichni účastníci soutěže budou dbát na vlastní bezpečnost. Z každé školy si při příchodu na Konzervatoř Pardubice proti podpisu jedna osoba převezme klíč (klíče) od přidělených učeben u vrátného a před odchodem z budovy je tamtéž odevzdá. Prosíme o standardní užívání učeben a dodržování pořádku. Děkujeme.

 Sobota 14. 11. 2015

 

Neděle 15. 11. 2015

 

Pondělí 16. 11. 2015