Soutěžní řád PD2016

SOUTĚŽNÍ ŘÁD

2. ročníku interpretační soutěže dechových nástrojů Pardubické dechy 2016

(organizuje Sdružení přátel konzervatoře v Pardubicích se záštitou Konzervatoře Pardubice a Komorní filharmonie Pardubice)

 

1) Soutěžního festivalu Pardubické dechy 2016 se mohou zúčastnit studenti konzervatoří a hudebních gymnázií ČR denního i kombinovaného studia, v oborech hra na lesní roh, trubku, trombon, tubu.

 

2) Pardubické dechy 2016 jsou vypsány pro tři kategorie:

 

3) Časový limit pro jednotlivé kategorie:

Spodní hranice není určena, horní stanovený časový limit je závazný, jeho překročení nebude umožněno (soutěžící bude po uplynutí limitu zastaven).

Organizátoři prosí o respektování maximálních časových limitů a zvolení skladeb tak, aby odpovídaly maximální minutáži a nedocházelo k možným nepříjemnostem.

 

4) Soutěž je ve všech kategoriích a nástrojích jednokolová. Soutěžící ve stejné kategorii stejného oboru soutěží spolu ve stejném termínu podle harmonogramu (harmonogram jednotlivých vystoupení účastníků určí pořadatel na základě přihlášek z jednotlivých škol do dvou dnů od uzávěrky přihlášek). Pořadí jednotlivých vystoupení studentů v kategorii určí abecední seznam.

 

5) Jednotlivé výkony bude hodnotit pětičlenná odborná porota.

 

6) Hodnocení bude odpovídat běžným pravidlům – tedy bodování v rozmezí 1 – 25 bodů.

 

7) Organizátor si vyhrazuje právo jmenovat předsedu i členy poroty z řad pedagogů zúčastněných škol. Pořádající škola rovněž jmenuje tajemníka poroty. Tajemník nemá bodovací právo, náplň jeho práce má organizační charakter.

 

8) Soutěžní program každého účastníka bude obsahovat povinnou skladbu (pro všechny účastníky jednotlivých nástrojů a dané kategorie jednotnou – tyto skladby jsou ke stažení na stránkách PD2016

 (https://sites.google.com/a/konzervatorpardubice.eu/pardubickedechy/home/povinne-skladby-pd2016) a dále skladby libovolné dle rozhodnutí účastníka, a to do stanoveného časového limitu. Části cyklických skladeb budou akceptovány. Povinnou skladbu zahraje každý účastník vždy jako první. Hra zpaměti není podmínkou. Povinná skladba je vždy krátká, aby maximální doba časového limitu byla ponechána na skladby volitelné.

 

9) Organizátor nebude zajišťovat ubytování, stravu ani dopravu. V případě zájmu nabídne organizátor adresy na možné ubytování konkrétní škole, která si tuto službu zajistí na vlastní náklady.

 

10) Organizátor pověří porotu možností udělit 1., 2. a 3. cenu event. ČU v každém nástroji a každé kategorii s možností vyhlásit i absolutního vítěze u jednotlivých nástrojů žesťových. Ocenění účastníci obdrží diplomy s označením svého umístění. Jednotlivé ceny lze dělit mezi více účastníků.

 

11) Výsledky soutěže, ceny a ocenění budou oficiálně vyhlášeny po ukončení soutěžního festivalu na www stránkách Konzervatoře Pardubice /www.konzervatorpardubice.eu/ a zaslány poštou na jednotlivé školy.

 

12) Vzhledem k organizaci se bude konat závěrečný laureátský koncert v odloženém termínu v prosinci 2016.

 

13) Soutěžní vystoupení na festivalu jsou veřejnosti přístupná.

 

14) Přihlásit se do soutěže PD 2016 je možné nejpozději ve středu 12. října 2016 elektronicky na stránce: https://sites.google.com/a/konzervatorpardubice.eu/pardubickedechy/home/prihlaska-pd-2016.

 

15) Soutěžní poplatek za každého soutěžícího činí 800,- Kč, který bude splatný nejpozději do 12. října 2016 včetně (tj. den, kdy bude příslušná částka na účtu organizátora) a je hrazen na účet Sdružení přátel konzervatoře v Pardubicích, Komerční banka a.s.

č. ú. 115-1755340227/0100 (pro identifikaci uvést variabilní symbol: číslo 22 + datum narození účastníka ve formátu DDMMRRRR). Účastnický poplatek je nevratný.