Odborná porota PD2017

Dřevěné dechové nástroje

 

Prof. Radomír Pivoda - flétna - předseda poroty,

člen České filharmonie, AMU Praha

Mgr. Silvie Mechová - flétna

Konzervatoř Pardubice

Mgr. Libuše Voráčová - hoboj

bývalá členka Komorní filharmonie Pardubice, bývalý pedagog Konzervatoře Pardubice

MgA. Petr Bohuš - klarinet

Janáčkova konzervatoř v Ostravě

Mgr. Miroslav Maleček - klarinet

Konzervatoř Teplice

Pavel Škrna - saxofon

Pražská konzervatoř

doc. Mgr. Roman Novozámský - fagot

JAMU, Konzervatoř Brno, Státní filharmonie Brno

 

 

Mgr. Jaromír Hönig  - tajemník poroty