2020 - VI. ročník

6. ROČNÍK PARDUBICKÝCH DECHŮ JE Z DŮVODŮ HYGIENICKÉ SITUACE (COVID19) ZRUŠEN.

Všechny uhrazené poplatky budou vráceny.

6. ročník interpretační soutěže Pardubické dechy 2020

Soutěžním festival ve hře na dechové nástroje,

který ve školním roce 2020/2021 organizuje Konzervatoř Pardubice se Sdružením přátel konzervatoře v Pardubicích se záštitou Komorní filharmonie Pardubice.

Pardubické dechy 2020 se konají ve dnech 24. až 25. října 2020

v budově Konzervatoře Pardubice, Sukova třída 1260, Pardubice.

Koncert vítězů bude 3. listopadu 2020, v 19:30 hodin v Sukově síni, Konzervatoř Pardubice.

Pardubické dechy 2020 jsou vypsány pro studenty konzervatoří a hudebních gymnázií České republiky v těchto oborech:

Dechové nástroje žesťové, tj.:

hra na lesní roh, trubku, trombon a tubu. 

Dotazy směřujte na:

Mgr. Alois Mech

místopředseda organizačního výboru

zástupce ředitele KP

tel.: 604 564 436

alois.mech@konzervatorpardubice.eu

Mgr. Jaromír Hönig

ředitel soutěže a předseda organizačního výboru

vedoucí dechového oddělení KP

tel.: 723 706 880

jaromir.honig@konzervatorpardubice.eu