2021 - VII. ročník

7. ročník interpretační soutěže Pardubické dechy 2021

Soutěžní festival ve hře na dechové nástroje,

který ve školním roce 2021/2022 organizuje Konzervatoř Pardubice se Sdružením přátel konzervatoře v Pardubicích se záštitou Komorní filharmonie Pardubice.

Soutěž se koná pod záštitou Josefa Kozla, člena Rady Pardubického kraje za oblast školství a za finanční spolupráce Pardubického kraje.

Pardubické dechy 2021 se konají ve dnech 22. až 24. října 2021

v budově Konzervatoře Pardubice, Sukova třída 1260, Pardubice.

Koncert vítězů bude 4. listopadu 2021, v 19:00 hodin v Sukově síni, Konzervatoř Pardubice.

Pardubické dechy 2021 jsou vypsány pro studenty konzervatoří a hudebních gymnázií České republiky v těchto oborech:

Dechové nástroje, tj.:

hra na flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, fagot, lesní roh, trubku, trombon a tubu. 

Dotazy směřujte na:

Mgr. Alois Mech

místopředseda organizačního výboru

zástupce ředitele KP

tel.: 604 564 436

alois.mech@konzervatorpardubice.eu

Mgr. Jaromír Hönig

ředitel soutěže a předseda organizačního výboru

vedoucí dechového oddělení KP

tel.: 723 706 880

jaromir.honig@konzervatorpardubice.eu