Odborná porota - žestě, PD2021

Prof. MgA. Jindřich Petráš - lesní roh - předseda poroty

JAMU Brno - HF - proděkan

Mgr. Karel Mňuk - trubka

pedagog Konzervatoř Pardubice, člen Bach Akademie Stuttgart, Lautten compagnay Berlin, Freiburger Barock Orchester,

bývalý člen Komorní filharmonie Pardubice, PKF, operního orchestru Státni opery Praha 

Mgr. Jaromír Čížek - lesní roh

pedagog Konzervatoř České Budějovice, bývalý člen Jihočeské komorní filharmonie

Rudolf Beran - trombon

Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž, Konzervatoř Evangelické akademie Olomouc

Marek Filla - tuba

Ústřední hudba AČR, Filharmonie Hradec Králové, Konzervatoř Pardubice

Jiří Houdek - trubka

člen Symfonického orchestru Českého rozhlasu, člen orchestru Národního divadla v Praze

(v porotě 23. a 24. 10)

MgA. Lukáš Moťka - trombon

pedagog AMU Praha, člen České filharmonie

(v porotě 22. 10.)

MgA. Pavel Debef - trombon

pedagog Ostravská univerzita, Janáčkova konzervatoř v Ostravě, člen Filharmonie Brno

(v porotě 22. 10.)

Mgr. art. Pavel Bureš - tuba

JAMU Brno, Konzervatoř Brno

(v porotě 23. a 24. 10.) 

MgA. Filip Hájek - tajemník poroty